Πιστοποίηση της Become Design Studio κατά ISO 9001:2008 (1852/Δ) και ΕΛΟΤ 1435:2009 (19/ΔΦ)


Η Become Design Studio στην προσπάθεια της
να αναβαθμίσειτις υπηρεσίες που παρέχει,
έλαβε πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 (1852/Δ) & ΕΛΟΤ 1435:2009 (19/ΔΦ)
τόσο για τις διαδικασίες διαχειρίσεις των έργων
όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής τους