Η Εταιρία
H BECOME design studio ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στον χώρο του σχεδιασμού διαφημιστικών εφαρμογών και της υλοποίησης κατασκευαστικών έργων.
Αποτελεί μία one stop design company η οποία αναλαμβάνει όλο το εύρος των εργασιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, από την ιδέα έως την υλοποίηση της.